Generelt om PEHD:


PEHD er en delkrystallinsk uigennemsigtigt termoplast, som har en god bestandighed over for mange kemikalier og fugt.


Mekaniske egenskaber:
Gode slidegenskaber.
God resistens over for træthedsbrud.

Kemikalieresistens:

Stor tæthed over for vanddamp. Materialet er ikke bestandig over stærkt oxiderende kemikalier som salpetersyre. PEHD er bestandig over for mange organiske opløsningsmidler.

Miljø:

PEHD opfylder RoHS direktiv.
Ved forbrænding af ren polyethylen dannes CO2 og H2O.

Temperatur:

Anvendelsestemperatur -60° C til +80° C.

OBS:

Middel UV bestandighed.
Ringe dimensionsstabilitet, hvilket gør, at jeg anbefaler opbevaring på jævnt underlag.